Какво направи ПП “Другата България” за 3 години

Честита първа пролет!

  Честит празник на всички учредители, членове и симпатизанти на ПП „Другата България”!

 На 22 март преди три години, с идването на пролетта се роди и детето на българската емиграция – ПП „Другата България”. На този ден близо 611 българи от различни краища на света се събраха обединени от желанието и волята за политически промени в България. Уверени в себе си и желаещи да приложат своите знания и успехи зад граница в полза на Родината и бъдещето на децата ни.

 „Другата България” е първата по рода си емигрантска партия, която си постави за цел да разчупи статуквото и осигури политическо представителство на българските емигранти в Народното събрание и другите държавни институции. Това е сериозна предпоставка за европейската визия и развитие на държавата.

По различни оценки диаспората наброява между три и пет милиона. Тя е богатството на нацията и естествената й връзка със света. 22 години от така наречения „демократичен” преход, осъществяван под зоркото наблюдение на службите, българската емиграция бе умишлено игнорирана от политическите процеси, за да бъде прехода такъв, какъвто всеки е изпитал на гърба си. С учредяването на ПП „Другата България” решихме да сложим край на този политически водевил.

За годините от 2009 до днес ПП „Другата България” направи редица действия в защита интересите и правата на българските граждани в страната и чужбина. След влизането в сила на Лисабонския договор на 1 декември 2009 година, една от основните цели на партията е предприемане на действия за прякото му прилагане в България, както и на съпътстващите го документи – Европейска конвенция за гражданство и Харта на основните права на Европейския съюз. За времето от регистрирането на партията до днес сме съставили три петиции, с които се обръщаме към компетентните български институции с искане : Незабавен дебат във връзка с хармонизирането на Конституцията на Р България към Лисабонския договор и най – вече промяна на чл.65, ал.1 от Конституцията на Р България, така че българите с двойно гражданство да имат възможността активно да участват в политическия живот на страната. Тези промени са необходими за да се приведе основния закон в хармония с чл. 17 от Европейската конвенция за гражданство,

Чл. 40 от Хартата за основните права на Европейския съюз и

Чл. 8 от Договора от Лисабон.

Петициите 2009,2010 и 2011 за общо, равно и пряко избирателно право са изпратени до председателите и съпредседателите на всички парламентарни групи, както и до независимите народни представители, до Омбудсмана на Р България, върховния комисар на ООН по правата на човека, съвета по правата на човека на ООН, ОССЕ, ЕК, ПАСЕ и евродепутати. Поискали сме срещи с Президента, Министър председателя, Председателя на НС на Р България и сме провели такива с бившия и настоящ Омбудсман, конституционни съдии и други компетентни лица и органи, вярвайки, че активните ни действия ще доведат до промяна на Конституцията и Изборния кодекс. Настоявали сме многократно за изменения в изборния кодекс, които да осигурят създаване на самостоятелен многомандатен избирателен район за чужбина, както и за въвеждане на алтернативен метод за гласуване.

Гласуването е суверенно право на всички български граждани без значение тяхното местопребиваване и наша основна цел е да осигурим такова на сънародниците ни. Само чрез него можем да променим съдбите на децата и родителите ни, както и ситуацията в която живеем.

Първата петиция за равно и пряко избирателно право датира от март месец 2009.

През май 2009 година ПП „Другата България”се регистрира за участие в изборите, като призова българските емигранти да гласуват масово. По същото време поискахме среща с Ивайло Калфин – министър на външните работи с цел: информация за драстични случаи на отказ от страна на българските мисии да бъдат открити избирателни секции, въпреки подадените заявления.

Партията сключи споразумение за сътрудничество с НЗП „Никола Петков”.

През юни сигнализирахме, че „Стратегията по миграция и интеграция 2008-2015”, одобрена от МС, съдържа дискриминационни текстове. Председателят на партията Божидар Томалевски проведе редица срещи с българи в Чикаго, Германия, Гърция, Франция, Белгия, Испания и други европейски държави. Срещна се в Американския конгрес във Вашнгтон и с конгресмена и председател на американско – българската комисия за приятелство Джо Уилсън . Настоявахме правителството да финансира всички български медии по света за разяснителна кампания за парламентарните избори.

За 1. – юни деня на детето 2009 година „Другата България” финансира и осигури логистиката за провеждане на празника на децата на емигрантите в Испания. На същия ден председателя на „Другата България” участваше в благотворителна вечеря в Чикаго по същия повод.

На 23.06.2009 ПП „Другата България” организира в прес клуба на БТА обществен диспут на тема „Защо се подменя вота на българите в чужбина и се лишават от основни конституционни права”.

След приключване на изборите и постъпилите многобройни сигнали от чужбина за изборни нарушения, „Другата България” подготви предложения за отстраняването им и ги връчи на тогавашния министър за българите в чужбина Божидар Димитров.

ПП „Другата България” предприе действия за защита осиновителните права на българите живеещи в чужбина. Бяха проведени срещи с водещи юристи за правилното прилагане на Хагската конвенция в полза на чакащите разрешение за осиновяване 200 български семейства. Повдигнахме въпроса за грубото погазване на осиновителните права на българските граждани.

През 2009 г. направихме среща и с госпожа Щилянова с идея за създаване на информационни центрове за български емигранти връщащи се в България.

През 2010 година ПП „Другата България” започна разработване на програма за противодействие на финансовата криза. Божидар Томалевски проведе редица срещи, на които обсъжда антикризисни мерки с представители на БСК, БТПП и бизнеса. Предоставихме няколко конкретни предложения, едно от които за данъчна амнистия бе подкрепено от всички реални представители на бизнеса.

Април 2010 година взехме твърда позиция относно арменския геноцид.

През май, същата година ПП „Другата България” и Агенция „КРОС” организираха онлайн дискусия за осиновяването на деца от българи, живеещи в чужбина. По сигнал на български граждани в чужбина, установихме, че все още съществуват препятствия, лишаващи от равни осиновителни права съгражданите ни зад граница. По тези проблеми организирахме кръгла маса и петиция, внесена при Омбудстмана. Спечелихме битката, но не войната. На среща с Даниела Машева – зам . Министър на правосъдието, председателят на партията обсъди възможностите за промени в Семейния кодекс. Участвахме и в кръгла маса по проблемите на децата, организирана от ВМРО.

През Май 2010 година направихме още и среща с г-н Алевизакис, председател на гръцкия синдикат, по повод преносимост на пенсионните права на български граждани работещи в Гърция.

През юни председателят на партията Божидар Томалевски са срещна с Божидар Димитров и Искра Фидосова, за да предостави запитвания, предложения, проблеми и мнения на наши съграждани, живеещи зад граница. През юли, ПП „Другата България” предостави на Искра Фидосова справка – анализ за числеността на българите зад граница.

Септември същата година поискахме широк дебат за поетапно решаване спорните въпроси в Семейния кодекс и Закона за осиновяванията. Отправихме и искане до главния прокурор Борис Велчев за сезиране на Конституционния съд относно проблема с пасивното избирателно право. Искането бе за промяна на чл. 65, ал.1 от Конституцията.Божидар Томалевски поиска спешно среща с президента по повод същия проблем.

Проведе се първи извънреден конгрес на ПП „Другата България ”, на който се взе решение за членуване в семейството на Европейския либерал демократи.

Септември 2010 г. бе на правена среща и със съветника по имиграция и сътрудничество – г-н Ласкети за възможността за признаване на трудов стаж на български граждани работили без трудови договори на територията на Испания.

На 22.11.2010 ПП „Другата България” организира петиция за равни избирателни права на българите, живеещи в чужбина. „Другата България ” излезе с искане и за създаване на единни информационни системи с цел: преодоляване на корупцията и бюрокрацията.

През януари 2011 година, ИС на ПП”Другата България” написа отворено писмо до председателя на Парламента и Премиера за правата на българските граждани зад граница, за дискриминационните елементи в българското законодателство по отношение на сънародниците ни в чужбина, които не са само електорат, а пълноправни граждани на нашата държава.

Стартирахме онлайн дискусия по тема „Електронното гласуване и правата българските граждани с друго гражданство” организирана съвместно с БИА „КРОСС”.

През март по инициатива на ПП „Другата България” се проведе кръгла маса – дебат с 80% от кабелните оператори и Интернет доставчици по тема: Да спрем войната между ДНСК и кабелите!

Даде се старт на най-мащабното преброяване на българите зад граница – инициатива на ПП”Другата България”. Изследване от такъв ранг се провежда за първи път. По повод преброяването на българите зад граница, ПП „Другата България” организира среща за връчване паролите за достъп на зам. Председателя на ДАБЧ Йордан Янев. От писмото на НСИ и позициите на другите институции стана ясно, че не се интересуват от преброяването. Кой го е страх да преброим българите по света – отворено писмо на Божидар Томалевски

За кого ще гласуват мъртвите души?

 Април 2011 ПП”Другата България” подкрепи решението да бъдат канонизирани жертвите от Баташкото клане Юни 2011 изпратихме отворено писмо до Бойко Борисов, Цецка Цачева и Искра Фидосова по повод ситуираната временна комисия за промяна на Конституцията.

 Август 2011 – открихме предизборни щабове. ЦИК регистрира ПП”Другата България” с решение №91 от 08.08.2011 за участие в местните избори за кметове и общински съветници.

ОИК отказа да регистрира за съветник в СОС лидера на ПП” Другата България” като грубо погази Лисабонския договор. През септември инициирахме подписването на петиция за гражданска квота за сезиране на Конституционния съд за нарушените права на българите с двойно гражданство, както и невъзможността за пасивно и активно упражняване на вота на българите в чужбина.

По време на изборния процес, председателят на партията Божидар Томалевски се срещна с Вадим Жданович – председател на ОССЕ, с представител на председателстващата по същото време Европейския съюз – Полша относно проблемите и грубото погазване на Лисабонския договор и анексираните към него документи. Нито една от българските институции не пожела да вземе санкция по темата.

На 11.11.2011 организирахме подписване на Обща протестна декларация, сигнал до българските и европейските институции за допуснатите нарушения в изборния процес. Към нея се присъединиха 16 извънпарламентарно представени партии и НПО. На кръгла маса се реши да се формира работна група, която да състави конкретни предложения за промени в изборния кодекс. Настояваме за създаване на самостоятелен избирателен район за чужбина, както и алтернативен метод за гласуване.

Здравето на българските граждани е по-важно от техните гласове, затова през октомври 2011 г. създадохме уникален продукт съвместно с водещи застрахователни компании за „емигрантите и фамилията им”. Той дава възможност за до болнична помощ в над 270 здравни заведения на територията на страната.

Сезирахме Европейската комисия, ОССЕ, ПАСЕ, Евродепутати, Министър председателя, Президента, Омбудсмана и председателя на НС на Р България за колизиите на Конституцията на Р България и изборния кодекс с Лисабонския договор и всички съпътстващи го документи.

На конференцията на европейския либерал демократичен съюз, праведен от 23 до 25 ноември в Палермо, председателя на партията запозна европейските ни партньори с дискриминационните текстове в Конституцията и Изборния кодекс на Р България. Подготвяме срещи в ЕК с искане за санкции и помощ за отстраняване на фрапантните несъответствия между основния закон и изборния кодекс с Лисабонския договор, Хартата на основните права на ЕС и Европейската конвенция за гражданство. Упоритото мълчание и нежелание на българските институции ни принудиха да предприемем такива действия, с които да защитим правата на диаспората.

На 6 януари внесохме искова молба до Административен съд София с № 365 на основание чл. 1 от ЗОДО срещу Народното събрание. Поради недопускане, същата бе заведе на в Градски съд София на 2 февруари и бе образувано дело с №1711/2012 в Градския съд София І. ГО /16 състав на основание чл. 45 от ЗЗД, с което даваме възможност на всички български граждани да се присъединят като частни ищци.

Организирахме кръгла маса дебат по повод високите съдебни такси и невъзможността на българските граждани да имат достъп до правосъдие, което пряко нарушава конституционните им права.

От 2009 година искаме и се борим за отстраняване колизиите между българската и европейска конституция, за суверените си права – нашите, на децата ни и родителите ни. Не сме спирали да се срещаме с българите по света. Успяхме да постигнем чуваемост на проблемите, успяхме да запознаем Европа с тях и показахме, че няма да спрем до тук. Отзвук от нашите действия е последния доклад на ОССЕ, в който за първи път се разглеждат проблемите в избирателния процес, както и явните несъответствия между основния закон на Р България и Европейската конституция. Постигнахме всичко това, въпреки всички и въпреки всичко, въпреки медийното затъмнение. Това не ни плаши, нито ще ни спре. Малкото ни медийни изяви и системното заглушаване на гласа на „Другата България”, доказват автентичността на нашето начинание. Липсата ни на медийно присъствие е гаранция, че не сме поредният политически проект на прехода, нито сме поредните политически шмекери обслужващи интересите на някой там – зад кулисите. Да , не ни виждате и чувате всеки ден, но това не ни прави по – малко силни и по – малко убедени, че действията ни са правилни и посоката е вярната.

Добрите идеи в политиката имат много майки, но само един баща. И бащинството на това, което направихме и постигнахме за три години е наше – на ПП „Другата България”.

Честит празник на всички!

Честита първа пролет!

Екип ПП „Другата България”