Платформа „Честни избори 2013”

 Половин година след последните избори, след множество анализи, обсъждания и дебати по отминалия вот, гражданската платформа „Честни избори 2013” е създадена и отворена към неправителствени и професионални организации на експерти и граждани, политически партии и движения, за изработване на препоръки към законодателя за гарантиране на изборен процес в съответствие с европейските норми, международните стандарти и добрите практики при провеждане на избори.

С ясното съзнание, че различните политически и граждански формации имат различни приоритети и цели за преработване на изборния кодекс, платформа „Честни избори 2013” започва серия от дискусии за намиране на критичните слабости в процеса и обединение на усилията, за преодоляването им, като първа стъпка към гарантиране на гражданските права на всички български граждани, създаване на условия за диспут по приоритетите за развитие на страната и Европейския съюз и активиране на инструментите за директно решаване на важни за обществото ни въпроси. Очакваме тези конструктивни съвместни усилия постепенно да допринесат за повишаване на избирателна активност, обръщане на процеса на увеличаваща се политическа апатия и кризата на доверието в избираемите органи.

Инициаторите на платформа „Честни избори 2013” ще представят рамката на търсените проблеми, както и няколко от аспектите ниска избирателна активност с участие главно на твърдия електорат на партиите, увеличаваща се политическа апатия и криза на доверието в избираемите органи.

Отправна точка в това обсъждане са гарантираните от конституцията на Р България равни граждански права, европейските ценности и ангажименти по Лисабонския договор, Хартата за основните човешки права на ЕС, документите от годишните конференции на ОССЕ  по  човешкото измерение, насоките за изборите на Европейската комисия за демокрация чрез право (позната като Венецианската комисия), както и международните стандарти и добри практики за провеждане на избори. Проблемите в процеса на подготовка и провеждане на изборите, а не конкретните резултати,  както и краткият срок до парламентарните избори през 2013 са основанието за търсене на широка платформа за обсъждане.

За да инициираме диалог преди началото на следващата предизборна кампания, за да избегнем политизация на теми, които изискват съвместни усилия и национално съгласие, ние – КТ „Подкрепа”, Европейско общество за защита на човешките права – България” и ПП „Другата България”, основахме платформа за „Честни избори 2013”, с цел:

 • Мобилизация на гражданите на България за обсъждане и приемане на правила, които в най-голяма степен осигуряват правото им да избират и да бъдат избирани;
 • Привличане на граждански движения и неправителствени организации с опит и интерес в провеждането и анализа на избори, за да се регламентира  изборен процес, в унисон с Лисабонския договор, както и с направените  препоръки на ОССЕ и Венецианската комисия по изборите през 2011година:
  • Преодоляване на практиките на дискриминация на избиратели и кандидати с предложения към законодателя за отстраняване на текстове в основния закон и изборния кодекс;
  • Гарантиране на прозрачност и контрол върху решенията на ЦИК и местните структури за управление на изборите;
  • Изграждане на комплексни мерки за минимизиране и неутрализиране на ефекта от купуването и продаването на гласове, в това число разяснителна работа в рисковите общности и прилагане на алтернативни методи за гласуване;
  • Предлагане на мерки за преодоляване на различната тежест на вота на избирателите от различните райони на България и зад граница;
 • Ангажиране на политическите партии и медиите в диалог за намиране на общия обществен  интерес от промяна на законодателството, както и на практиките при провеждане на изборите в посока на:

 Платформата е отворена за всички граждански движения и организации, научни институции  и екипи на практици.  Съвместно изработените предложения, в различните варианти и обхват, ще бъдат периодично дискутирани с всички заинтересовани страни.

Първа стъпка в тази посока ще бъде обобщаването на предложенията до момента и предлагането им за широк обществен дебат в присъствието на всички заинтересовани лица и групи на 19 април 2012.  Конкретните решения от дебата ще залегнат в предложенията за промени в конституцията и изборния кодекс, които ще бъдат предложени за подписване от участниците след сесията.

Като следващи стъпки се предвижда среща с представителството на Дания, в ролята ѝ на председателстваща страна на Европейския съюз.  Ще се проведат поредица от срещи с компетентните европейски институции.  До 15 юни се предвижда  пресконференция с участие на български евродепутати и представители на европейски структури  и на различните комисии. Целта е запознаването им със ситуацията и актуалните въпроси, свързани с предстоящите избори в България с оглед получаване на съдействие от тяхна страна.

В настоящата платформа могат да бъдат конституирани всички юридически и физически лица, споделящи ценностите, идеите и  целите , залегнали в идеята „Честни избори 2013”.

Списък на учредителите и на присъединилите се организации:

 1. КТ „ПОДКРЕПА” –  председател  – доктор Константин Тренчев
 1. ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА-БЪЛГАРИЯ – председател   Румяна Дечева
 2. ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ – председател – Божидар Томалев-ски
 1. СЪВЕТ ЗА ПРАВНИ ЕВРОСТАНДАРТИ – председател – Мария Вълканова

3 thoughts on “Платформа „Честни избори 2013””

 1. ДО СТАЧКУВАЩИТЕ, ДО ВСИЧКИ!!!
  НЕ ВИ ТРЕБВА ПАРЛАМЕНТА ЗА ПРЕМЕХВАНЕ НА “ИЗБИРАТЕЛНИЯ КОДЕКС И ОГРАНИЧЕНИЯТА Т.С. БАРИЕРАТА”- ПУСНЕТЕ “ЖАЛБА” ДО ПРЕЗИДЕНТА РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ ДА СЕЗИРА-КОНСИТИТУЦИОННИЯ СЪД НА Р.БЪЛГАРИЯ
  ЕТО ВИ Я!!!

  До
  Президента на Р.България
  Г-н Росен Плевнелиев
  Бул.Дондуков №2
  Гр.София-Р.България.
  Правно осн.чл.45 ,чл.150
  ал.1, ал.2 в вр.с чл.5
  В вр. с нарушаване правата ни
  по чл.6 –Изборния кодекс
  и нарушаване на правата ни
  по чл.17,ал.1,2,3 и ал.5 от
  Конституцията на Р.България.
  ЖАЛБА
  От
  Правният отдел на ГД”Обединение за Запазване Богатствата на България – гр.София.
  Уважаеми Г-Н Президент,
  Обръщаме се към Вас и към представляваната от Вас институция по Конституцията на Р.България , тъй като са налице нарушения на гражданските ни права по чл. 5 в вр. с чл.6 със Злонамеренията на действащия парламент в момента , който отказа да изпълни нашите граждански искания – за премахването на ограниченията в този избирателен кодекс , тъй като този избирателен кодекс нарушава правата ни и е в пълно противоречие на чл.6 и чл.5, ал.1,2 от Конституцията на Р.България.
  1.Намираме за незаконен и противоконституционен “ИЗБИРАТЕЛНИЯ КОДЕКС” който ни лишава умишлено от правото ни да участваме в политическия живот в Р.България , като по този начин партия Герб , която има мнозинство в парламента се отъждествяват като “ИДЕОЛОГИЯ” и държавна политика , което е закононарушение и е в противоречие на чл.11, ал.2 от Конституцията на Р.България.
  В този смисъл , също така моля да сезирате Конституционния съд на Р.България на основание чл.150 и за друго нарушение по чл.17, ал.5 от Конституцията на Р.България тъй като според закона и нашето становище – ние гражданите сме незаконно ощетени и ограбени от недобросъвестни хора в изпълнителната власт в нарушение на чл.17, ал.1, 2 ,3 и ал. 5 от Конституция та на Р. България – СПОРЕД КОЙТО ЧЛЕН СОБСТВЕНОСТТА ВКЛЮЧИТЕЛНО “ДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ”, В КОЯТО ГРАФА ПОПАДАТ И ПАРИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ – СА “ЧАСТНА И НЕПРИКОСНОВЕНА СОБСТВЕНОСТ” И ДЪРЖАВАТА НЯМА ПРАВО ДА ГИ НАЦИОНАЛИЗИРА , КАТО ГИ ОТНЕМА И ОТЧУЖДЯВА ОТ ГРАЖДАНИТЕ , БИЛО ТО ЧРЕЗ “ДДС” ВЪПРОСНИЯТ “ДАНЪЧЕН КРЕДИТ” ИЛИ ДРУГИ РАЗПЛАЩАНИЯ, ТОПЛОФИ КАЦИЯ , ВИК ,МОЛОВЕ , ХРАНИТЕЛНИ МАГАЗИНИ, БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ДР. , В СЛУЧАЙ И С “ЧЕЗ”, ЕОН” ,“ИВН” , ЗАЩОТО АКО СЕ СПАЗВА ЗАКОНА И КОНСТИТУЦИЯТА НА Р.БЪЛГАРИЯ И ТОЗИ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ -“ДДС” СЕ ВРЪЩА НА ГРАЖДАНИТЕ ИЛИ С НЕГО СЕ НАМАЛЯТ НОВИТЕ ИМ СМЕТКИ ЗА ТОК , ВОДА ИЛИ ПАРНО , ФАКТУРИТЕ ЩЕ СА В ПЪТИ С ПО – МАЛКИ СТОЙНОСТИ И ЩЕ ЗАПЛАЩАМЕ БУКВАЛНО САМО КИЛОВАТИТЕ , КОИТО СМЕ ИРАЗХО ДИЛИ , А ИМЕННО;
  1. “ДДС” – ДАНЪЧНИЯ КРЕДИТ ДА СЕ ТЕГЛИ ОТ КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ – “АБОНАТА” , ЗАЩОТО В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ТОЗИ , КОЙТО ТЕГЛИ КРЕДИТА , БИЛО ТО “КОНЦЕСИОНЕРА” ИЛИ ТОЗИ КРЕДИТ ОСТАВА В ДЪРЖАВАТА ЩЕ Е НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО . СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА СОБСТ ВЕНОСТ И КОНСТИТУЦИЯТА НА Р.БЪЛГАРИЯ на осн.чл.17, ал.1,2,3 и чл.5 – ПАРИТЕ СА “ДВИЖИМА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ” В КОЯТО ПОПАДАТ И ПАРИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ – ТЕ СА ЧАСТНА И НЕПРИКОСНОВЕНА СОБСТВЕНОСТ И ДЪРЖАВАТА НЯМА ПРАВО ДА ГИ НАЦИОНАЛИЗИРА дори и в банките , КАТО ГИ ОТНЕМА ОТ ГРАЖДАНИТЕ ЧРЕЗ “ДДС”. ВЪПРОСНИЯТ “ДАНЪЧЕН КРЕДИТ”, В СЛУЧАЙ СЪС “ЧЕЗ”, ЕОН” И “ИВН”! ТАЗИ СОБСТВЕНОСТ ПО ЗАКОН Е НА ТОЗИ , КОЙТО Е ЗАПЛАТИЛ “ДДС” -ТО…, В СЛУЧАЯ НИТО Е “КОНЦЕСИОНЕРА” НИТО Е ” ДЪРЖАВАТА” – ТОВА Е СОБСТВЕНОСТ НА “АБОНАТИТЕ” – на гражданите И ТЯ Е НЕПРЕКОСНОВЕНА. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ИМ Я ВЪЗСТАНОВИ СЪС ЗАДНА ДАТА.. ,ИЛИ ДА Я ПРИСПАДНЕ ОТ БЪДЕЩИ ВЗЕМАНИЯ БИЛО ТО С ТОКА , ДРУГИ ДАНЪЦИ ИЛИ С ДР. РАЗПЛАЩАНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ С ДЪРЖАВАТА !ТЪЙ КАТО “ДДС” ТО Е ИЗТОЧЕНО “НЕЗАКОННО” ОТ ДЪРЖАВАТА , КАТО ДАНЪЧЕН КРЕДИТ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МНОГО ГОДИНИ И ДЪРЖАВАТА И НИЕ ГРАЖДАНИТЕ ТЪРПИМ ОГРОМНИ ЗАГУБИ…!!! ИСКАМЕ ДЪРЖАВАТА ДА ВЪЗСТАНОВЯВА ТОЗИ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ – ДДС–ТО КАКТО НА ФИРМИТЕ И МОНОПОЛИТЕ , ТА КА И НА ГРАЖДАНИТЕ , ТЪЙ КАТО И НИЕ СМЕ ИНВЕСТИТОРИ НА ДЪРЖАВАТА КАКТО Е ПО ЗАКОН И КОНСТИТУЦИЯТА НА Р. БЪЛАРИЯ !!!
  Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
  МОЛЯ ДА СЕЗИРАТЕ КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД , НА ОСН. ЧЛ.150 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ , КОЙТО ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ОТНОСНО ЗАКОННОСТА НА НАШИТЕ ИСКАНИЯ И ЗАКОННОСТТА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ КОДЕКС , ПОСОЧЕНИ ПО ГОРЕ В ЖАЛБАТА НИ , ЗА ДА ОТПАДНАТ ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ , ТЪЙ КАТО ТЕ СА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ!!!

  С УВАЖЕНИЕ; ПРАВНИЯТ ОТДЕЛ
  НА ГД”ОЗБ БЪЛГАРИЯ”
  (Обединение за запазване богатствата
  на България.)

 2. загубихте доверието на протестиращите в 3 области на българия,заради този които е говорител уж на протестиращите наречен иваило франц

Leave a Reply