ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Председател:

Божидар Томалевски
bojidar.tomalevski@drugatabulgaria.org

Проф. Божидар Фотев
b.fotev@drugatabulgaria.org

Албена Димитрова Тодорова
a.todorova@drugatabulgaria.org

Мария Христова
m.hristova@drugatabulgaria.org

Евелин Велев
evelin.velev@drugatabulgaria.o

Иван Рангелов
i.rangelov@drugatabulgaria.org

 Валериан Заболотний
v.zabolotni@drugatabulgaria.org

                           Елисавета Соколова    e.sokolova@drugatabulgaria.org


д-р Димитър Капнилов

d.kapnilov@drugatabulgaria.org

Велика Андонова
v.andonova@drugatabulgaria.org

Филип Григоров
f.grigorov@drugatabulgaria.org

Добромир Кръстев
d.krastev@drugatabulgaria.org

 Илияна Симеонова
i.simeonova@drugatabulgaria.org

Румен Живков
r.jivkov@drugatabulgaria.org

Владислав Киров
v.kirov@drugatabulgaria.org