МОЯТ НОВ ДОМ

МОЯT НОВ ДОМ – ГРИЖАТА, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕТЕ

 

 

logo_moiq_nov_dom_site

Проектът „Моят нов дом” е работеща европейска практика за интегрирани социални грижи, която решава едновременно 10 проблема:

 

  1. Липса на места в детските градини
  2. Липса на работни места за професионално квалифицирани кадри (учителки, мед.сестри и социални работници)
  3. Нисък жизнен стандарт на пенсионерите
  4. Лошо медицинско обслужване
  5. Липса на сертифицирана храна и кухня
  6. Липса на сигурност и социална среда за възрастните хора
  7. Трудности с обгрижването на родителите на българските емигранти
  8. Силно намален сграден фонд на общините
  9. Липса на достатъчно места за крайно нуждаещите се семейства
  10. Фалити на множество фирми от строителния бранш

 

НУЖНИ СА ДРУГИ РЕШЕНИЯ НА СТАРИТЕ ПРОБЛЕМИ!

Формулата на Другата България за решаването на всички тези проблеми е една – Моят Нов Дом!

Проектът „Моят нов дом” е непознат досега за България, но вече работещ в Европа, който ще осигури достатъчно места в детските градини, а заедно с това ще отвори нови работни места свързани с отглеждането и полагането на специални грижи за възрастни хора и родители. Сърцевината на модела се състои в събиране на едно място (в социалните центрове по проекта) на тези, които имат нужда от грижи – малките деца и възрастните родители, които ще бъдат адекватно обгрижвани от екипи с квалифицирани кадри. Механизмът на финансиране на проекта се осъществява като част от доходите (пенсията) на пенсионираното лице се превежда ежемесечно в специален общински фонд, а също и чрез управление на наем от имоти. Общината ще бъде гарант за финансирането и осъществяването на проекта, защитавайки интересите на пенсионерите.

 

Проблемите на софиянци и другите решения на другия кмет Дарио Томалети