УЧРЕДИТЕЛЕН ПОРТОКОЛ

За да учредите клуб в  “Другата България” е необходимо да попълните учредителен протокол с не по малко от 8 души . Същият , трябва да бъде изпратен на адрес: гр. София, ул.”Ангел Кънчев” N2, ет.4 Учредителен протокол – Свали