ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

За да станете член на партия “Другата България” е необходимо да попълните декларация за индивидуално членство. Същата, саморъчно попълнена и подписана, трябва да бъде изпратена на адрес: гр. София, ул.”Ангел Кънчев” N2, ет.4

Декларация за индивидуално членство – Свали