Годишни финансови отчети

Финансов отчет за – 2011 г.

Индивидуален сметков план на ПП “Другата България” 2009-2013 Г.

Финансов отчет за – 2012 г.

Финансов отчет за – 2013г.