ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

      До госпожа Вивиан Рединг

             Заместник председател на ЕК

                                                                                                                                 Комисар по въпросите на правосъдие,
граждански права и вътрешен ред

 

 ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Ние от политическа партия „Другата България” искаме ясни правила и еднакви права за всички български граждани. Казваме „НЕ на дискриминацията на българите в чужбина и „ДА” да потърсим правата, от които сме лишени.

Двадесет и две годишната дискриминация на българите в чужбина, системното не зачитане на техните граждански права и упоритото нежелание на българския парламент и политици за диалог и промени в демократична посока, ни принудиха да потърсим правата си пред Евро институциите. Права, които са регламентирани от Лисабонския договор, Европейската конвенция за гражданство и Хартата за човешки права. Права, които Европейският съюз ни дава, а България не зачита.

Нашите искания:

Синхронизиране на българската Конституция и Изборен кодекс с европейските норми в частта на чл. 9, чл. 20 и чл. 22 от Лисабонския договор и други съпътстващи документи анексирани към него.

  1. Създаване на  гражданска  квота за сезиране на конституционния съд
  2. Равни избирателни права на всички български граждани и промяна чл. 65

ал. 1 от Конституцията, дискриминиращ българите с двойно гражданство

  1. Премахване на забранителните списъци и спазване на чл. 42 от Конституцията на Р България, гарантиращ всеобщо, равно и пряко избирателно право и равни избирателни права на българските граждани
  2. Конституирането на ЦИК, ОИК и РИК да става чрез конкурс, като 50% е гражданска квота, а останалите 50% – политическа
  3. Промяна в Избирателния кодекс, осигуряваща съдебен контрол на всички решения на ЦИК и ОИК
  4. Създаване на самостоятелен избирателен район за българите в чужбина, гарантиращ равното и пряко избирателно право на гласоподавателите от чужбина
  5. Създаване на алтернативни методи за гласуване, гарантиращи конституционните права на българските граждани, залегнали в чл. 26 и чл. 42 от Конституцията на Р България

a)      Въвеждане на електронно гласуване.

b)      Гласуване по пощата.

  1. Създаване текст и механизъм в чл. 130 на Избирателният кодекс, даващи равен достъп за изява в  медии на всички

политически формации, участващи в изборния процес. Цените за отразяване на изборните процеси да бъдат достатъчно ниски и еднакво достъпни за всички участници.

  1. Премахване на изискването от 20 или 100 души задължителна регистрация за разкриване на секции в чужбина. Секции за гласуване да се разкриват във всички задгранични дипломатически, консулски представителства и мисии при наличието на български граждани.
  2. Инкриминиране купуването и продаването на гласове като тежко престъпление в Наказателния кодекс.

Адмирираме инициативата на Европейската комисия за допитване относно гражданските права на европейците и едновременно с това апелираме за Вашата спешна намеса и санкция.

Всички, които желаят да се присъединят към протестната декларация могат да го направят, като изпратят имейл за присъединяване на адрес: info@drugatabulgaria.org или лично – с присъствие на връчването й на 8 Ноември 2012г. от 12:00 часа в Еврокомисията,Брюксел.

 

6 thoughts on “ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ”

Leave a Reply