Справка Дарения

Справка

за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на

„Другата България”

(пълно наименование на партията)

за изборите за общински съветници и кметове през 2013 г.

1. Договор за консултантски услуги: страница 1, страница2, страница 3

2. ОТЧЕТ за получените и изразходваните средства в предизборната кампания -12.05.2012г.- 1,2

3. СПРАВКА за дарителите – физически лица-2013г.

___________________________________________________________________________________

Справка

за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на

„Другата България”

(пълно наименование на партията)

за изборите за общински съветници и кметове през 2011 г.

 

N:

Дарител
(име,презиме,фамилия)

Постоянен
адрес

Дата на акта
на дарението

Вид на дарението (парично/непарично)

Цел на дарението

Размер на дарението
(за парични дарения)

Стойност на дарението
(за непарични дарения)

1

2

4

5

6

7

8

9

1.

Борис Асенов Иванов

гр. София, България

14.06.2011г.

Парично

Местни избори

5000лв

2.

Емил Юлиев Русанов

Гр. София, гр. Лондон – Англия

01.07.2011г.

Парично

Местни избори

5000лв

3.

Божидар Николов Томалев

гр. София, България

08.08.2011г.

Парично

Местни избори

5000лв

4.

Филип Янакиев Григоров

гр. София, България

08.08.2011г.

Парично

Местни избори

5000лв

5.

Мария Вихрова Иванова

гр. София, България

28.08.2011г.

Парично

Местни избори

4000лв

6.

Евелин Велизаров Велев

гр. София, България

29.08.2011г.

Парично

Местни избори

5000лв

7.

Елисавета Маринова Соколова

гр. София, България

17.08.2011г.

Парично

Местни избори

4000лв

8.

Добромир Георгиев Кръстев

гр. София, България

12.09.2011г.

Парично

Местни избори

5000лв

9.

Стефин Василева Томова

гр. София, България

10.09.2011г.

Парично

Местни избори

2000лв

10.

Анна Мария Петрова-Гюзелева

гр. София, България

09.09.2011г.

Парично

Местни избори

5000лв

11.

Евгени Йончев Митев

гр. София, България

09.09.2011г.

Парично

Местни избори

2000лв

12.

Весела Лучия Димитриева-Остерлунд

Гр. Хелзинки – Финландия

15.09.2011г.

Парично

Местни избори

5000лв

13.

Валериан Владимирович Заболотний

Гр. Кишнев – Молдова

16.09.2011г.

Парично

Местни избори

5000лв

14.

Силвия Емилова Вълчева

гр. София, България

23.09.2011г.

Парично

Местни избори

5000лв

15.

Борис Спасов Помеджанов

гр. София, България

27.09.2011г.

Парично

Местни избори

5000лв

16.

Таня Иванова Арнаудова

гр. София, България

14.09.2011г.

Парично

Местни избори

5000лв

17.

Румен Трифонов Живков

гр. София, България

29.09.2011г.

Парично

Местни избори

2000лв

18.

Мария Христова Коева

гр. Лондон – Англия

02.10.2011г.

Парично

Местни избори

5000лв

19.

Даниела Иванова Василева-Бретон

гр. Брюксел – Белгия

29.09.2011г.

Парично

Местни избори

5000лв

20.

Иван Димитров Рангелов

гр. Берлин – Германия

10.10.2011г.

Парично

Местни избори

5000лв

21.

Илиана Георгиева Симеонова

гр. София, България

12.10.2011г.

Парично

Местни избори

1500лв

22.

Елена Георгиева Москова

Атина – Гърция

18.08.2011г.

Парично

Mестни избори

4500лв

23.

Мария Вихърова Иванова

гр. София, България

28.08.2011г.

Парично

Mестни избори

4000лв

24.

Венелин Цветков Сапунджиев

гр. София, България

17.10.2011г.

Парично

Mестни избори

1000лв

25.

Иван Николов Теофилов

гр. София, България

01.10.2011г.

Парично

Mестни избори

500лв

26.

Сава Милков Шишенков

гр. София, България

03.10.2011г.

Парично

Mестни избори

500лв

27.

Иван Дончев Яхнаджиев

гр. София, България

05.09.2011г.

Парично

Mестни избори

1000лв

28.

Мая Иванова Иванова

гр. София, България

20.09.2011г.

Парично

Mестни избори

500лв

29.

Елисавета Маринова Соколова

гр. София, България

17.08.2011г.

Парично

Mестни избори

4000лв

30.

Тонислав Петков Петков

гр. София, България

04.08.2011г.

Парично

Mестни избори

1000лв

31

Иван Велинов Динов

гр. София, България

16.04.2013г.

Парично

Mестни избори

10 000лв

32

Мартин Александров Симов

гр. София, България

11.04.2013

Парично

Mестни избори

2500лв