Сигнали до Комисията за защита от дискриминация

Днес, 27 май, внесохме сигналите в Комисията за защита от дискриминация от името на вложители и служители в КТБ.  Предстои открито заседание на Комисията в рамките на един месец, пред което могат да се представят допълнителни доказателства и свидетели.
Нека всеки който иска да се присъедини към сигналите и смята, че може да бъде полезен, да посети офиса на Асоциацията на пострадалите от КТБ (София, ул. “Ангел Кънчев” 2, ет. 4), за да обсъдим възможността за вземането на обещетения и представяне на допълнителни доказателства за тях.

 

Сигнал 1 Сигнал 2