Въпроси за публичен дебат на който говерньорът на БНБ Искров. Трябва да даде отговори.

 

1. Възможно ли е  в  рамките на 10 дни, акционерите в КТБ  обективно да упражнят правата за преструктуриране и оздравяване на банката.

2. Обектвиен ли е срока  от 10 дни даден от Вас, при положение че Европейската директива за пресктуриране на банките   по чл. 107 от ДФЕС оказва срокове от 2 месеца.

3.Какво е обяснението Ви за 10 дневният срок който е в нарушение на минималният праг определн от закона- 14 дни.

4.Бихте потвърдили и оповестили съдържанието на поканата до акционерите на КТБ или ще се скриете зад служебна банкова или корпоративна тайна.
5.Моля да обясните защо БНБ не покани акционерите на КТБ да упражнят
правата за преструктуриране и оздравяване на банката , още при
постъпките за държавна подкрепа от 17 юни 2014

6. Поради какви  съображения не допуснахте  исканата от КТБ помощ за ликвидност на 17.юни 2014г.  да бъде осъществена

7.Защо сте отвхърлили искането за ликвидност на КТБ при условие че това е основанието Ви за поисканата помощ от Европейската комисия?

8.Може ли да оповестите основанията и условията при които Европейската комисия е дала съгласие за държавна подкрепа за ликвидността на българските банки.

9. Моля да обясните защо на „Първа Инвестиционна Банка“ е оказана държавна помощ, а не в „Корпоративна Търговска Банка“, която е първа по право и по време.

10. Моля да отговорите има ли данни за риск относно други банки в периода 17 юни до днес.

11. Какви мерки и при какви критерии БНБ оценява този риск и неговото преодоляване.

12. Как оценявате провежданата от БНБ политика на екзекуция на КТБ и нейният ефект относно банковата система и сигурността на страната.

13. Ангажиран ли сте като управител на БНБ със сценарии за фалирането на КТБ, обезценка на правата на вложителите и обезценка на дълговете на клиентите и правата на облигационерите в КТБ.

14. Каква е реакцията Ви  относно преразпределянето на клиентският портфейл на КТБ и нейният пазарен дял в банковият отрасъл.