1

Йордан Иванов Малджански

Селскостопанска академия – специалност животновъдство. Работил като бригадир, главен техник и надзорен сътрудник.
Частен бизнес в областта на животновъдството. Бил е собственик и упрвител на собствена мандра. Добре запознат с проблемите на малки и средни животновъди в България.

drugata
 

Click Here to Leave a Comment Below 1 comments
Димитър Тонев - 14/05/2015

Здравейте скъпи г-н Малджански,
Извинявам се за нахалството да питам за Вашата компетентност в
предаването на Евроком днес 14 май 2015, но много исках да имам
контактен адрес. Ако съм проявил нетактичност моля отново за извинение !
Вие сте гордост за България ! По случайност имам поглед върху българското
животновъдство от 1976 г и мога да кажа, че наистина Вие имате визия за
глобални проблеми ! Вие виждате нещата в общ и конкретен смисъл , неща ,
които трябва да се обнародват и за които трябва да се ангажира Селскосто-
панската академия – понастоящем изпаднала в дребнави боричкания и загубила
лицето си.
Лично аз съм машинен инженер , но много от проблемите са подобни ( има такъв
принцип в моята специалност “подобие на процеси с различна насоченост “).
Поради това считам, че както българското машиностроене беше убито като
останаха само военни заводи ( и то – забележете ! : за леко стрелково оръжие- търсена стока
на всички нива !! …. ) ликвидирайки танковия завод в Червен Бряг ( ама точно когато
започна производството на Нестинарка – верижна противопожарна машина !) и
комплекса Терем за ремонт на самолети – същото се е случило в селското стопанство –
лицемерната комасация довела до още по-голямо обезлюдяване и пълна разруха !
Наистина никой не остана ! Латифундиите печелят на база огромни разходи за
техника при относително слаби добиви – при норма за Франция 700 кг/дка в
България е средно 420 !! За зеленчукопроизводство и животновъдство тази
разлика е драстична ! Аз като машинен инженер мога да бъда полезен в механи-
зация и дори автоматизация на процесите, но латифундистите не търсят
български специалисти – те имат пари да закупят каймака на света – и респективно
да финансират чужди икономики ! В същото време рентите за земя са не просто смешни – те са
позорни !Ето къде е центърът ! В мръсните пари !
Като Ви поздравявам за Вашата истинска патриотична позиция бих желал да
помоля за контакт , като аз съм от София и моят телефон е 0886735715.
Ще бъде чест за мен ако приемете да бъда член на Вашата организация
С най-добри пожелания за успех
инж. Димитър Тонев

Reply

Leave a Reply: