Йордан Иванов Малджански

Селскостопанска академия – специалност животновъдство. Работил като бригадир, главен техник и надзорен сътрудник.
Частен бизнес в областта на животновъдството. Бил е собственик и упрвител на собствена мандра. Добре запознат с проблемите на малки и средни животновъди в България.

One Comment on “Йордан Иванов Малджански”

 1. Здравейте скъпи г-н Малджански,
  Извинявам се за нахалството да питам за Вашата компетентност в
  предаването на Евроком днес 14 май 2015, но много исках да имам
  контактен адрес. Ако съм проявил нетактичност моля отново за извинение !
  Вие сте гордост за България ! По случайност имам поглед върху българското
  животновъдство от 1976 г и мога да кажа, че наистина Вие имате визия за
  глобални проблеми ! Вие виждате нещата в общ и конкретен смисъл , неща ,
  които трябва да се обнародват и за които трябва да се ангажира Селскосто-
  панската академия – понастоящем изпаднала в дребнави боричкания и загубила
  лицето си.
  Лично аз съм машинен инженер , но много от проблемите са подобни ( има такъв
  принцип в моята специалност “подобие на процеси с различна насоченост “).
  Поради това считам, че както българското машиностроене беше убито като
  останаха само военни заводи ( и то – забележете ! : за леко стрелково оръжие- търсена стока
  на всички нива !! …. ) ликвидирайки танковия завод в Червен Бряг ( ама точно когато
  започна производството на Нестинарка – верижна противопожарна машина !) и
  комплекса Терем за ремонт на самолети – същото се е случило в селското стопанство –
  лицемерната комасация довела до още по-голямо обезлюдяване и пълна разруха !
  Наистина никой не остана ! Латифундиите печелят на база огромни разходи за
  техника при относително слаби добиви – при норма за Франция 700 кг/дка в
  България е средно 420 !! За зеленчукопроизводство и животновъдство тази
  разлика е драстична ! Аз като машинен инженер мога да бъда полезен в механи-
  зация и дори автоматизация на процесите, но латифундистите не търсят
  български специалисти – те имат пари да закупят каймака на света – и респективно
  да финансират чужди икономики ! В същото време рентите за земя са не просто смешни – те са
  позорни !Ето къде е центърът ! В мръсните пари !
  Като Ви поздравявам за Вашата истинска патриотична позиция бих желал да
  помоля за контакт , като аз съм от София и моят телефон е 0886735715.
  Ще бъде чест за мен ако приемете да бъда член на Вашата организация
  С най-добри пожелания за успех
  инж. Димитър Тонев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *