Йордан Иванов Малджански

Селскостопанска академия – специалност животновъдство. Работил като бригадир, главен техник и надзорен сътрудник.
Частен бизнес в областта на животновъдството. Бил е собственик и упрвител на собствена мандра. Добре запознат с проблемите на малки и средни животновъди в България.