Съдийски съюз предлага „предвидимост на решенията”

Тайна работна група в Министерството на правосъдието готви нови промени в Закона за съдебната власт

Организацията „Съдии за единна Европа” (СЕЕ) предлага председателите на съдилищата и ръководителите на прокуратурите да играят главна роля в атестирането и оценката на магистратите. Това става ясно от становище, с което „Капитал Daily” разполага. Освен това сдружението настоява „да се осигури предвидимост на съдебните актове” чрез събрания на съдийските колегии.

Предложенията се правят в рамките на необявена официално работна група към Министерството на правосъдието, която готви нови промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), които евентуално да бъдат внесени през септември. Съюзът на съдиите алармира за нея преди време в открито писмо до министъра на правосъдието Диана Ковачева.

Става дума за нов пакет изменения, за които се предполагаше, че трябва да разработят механизма за електронно гласуване в бъдеще. Оказва се обаче, че покрай електронното гласуване се готвят на тъмно обширен набор промени, които се нуждаят от широко експертно и обществено обсъждане, тъй като се отнасят до хронически проблеми на съдебната система, а именно атестирането, повишаването и натовареността на съдиите, прокурорите и следователите.

Рамо за управляващите

Съюзът „Съдии за единна Европа” беше създаден

през 2006 г. при формирането на сегашния съдебен съвет и оттогава не се е появявал в публичното пространство, докато не се наложи да подкрепи правосъдния министър и ГЕРБ за последните скандални промени в съдебния закон. Той предлага по отношение на конкурсите за назначение и повишение „да се обърне по-голямо внимание на становището на съответния административен ръководител, тъй като неговите впечатления от работата на магистратите са най-преки”.

„Понастоящем правомощията на административните ръководители са много ограничени”, пише СЕЕ в становището си до работната група. Това трябвало да се промени, тъй като „именно административният ръководител е запознат в най-голяма степен с конкретната нужда от разкриване на нови щатове на съдии или на съдебни служители, както и с необходимостта от подобряване на материално-техническата база”. По закон председателите на съдилищата са единствено административни ръководители и отговарят за щатните бройки и за материалната база. За разлика от тях прокуратурата има субординационна структура, в която нисшестоящият прокурор е подчинен на този над него. Идеята на СЕЕ, макар и неизяснена, измества тежестта по оценката от Висшия съдебен съвет (който в момента атестира) към председателите на съдилища и прокуратури.

Особено тревожна е и другата идея на СЕЕ, коментират магистрати, според която шефовете на съдилищата ще свикват събрания в рамките на колегиите с цел „да се осигури предвидимост на съдебните актове”, което създава опасения за предрешаване на дела. Съюзът е поднесъл идеята като „уеднаквяване на практиката в общ план”, тъй като „осигуряването на сходни съдебни актове по сходни казуси ще повиши доверието към съда”. По конституция обаче уеднаквяването на практиката е правомощие само на общите събрания на върховните съдилища.

Пример за скандални назначения

Доста различна е позицията на Съюза на съдиите в България (ССБ), който изпрати свое становище до министъра на правосъдието. ССБ смята, че е необходима централизирана система за непрекъсната оценка на магистратите, а Комисията по атестиране във ВСС да бъде централен орган по оценяването. Така ще се избегне субективното влияние на началниците върху оценката на магистратите. С подобен мотив ССБ заедно с още 10 неправителствени организации предлагаше и да се въведе прекият избор на професионалната квота на новия ВСС, за да се избегнат внушенията на административните ръководители, но идеята беше отхвърлена от ГЕРБ. Срещу прекия избор се обяви и СЕЕ в пълен синхрон с ГЕРБ и с министъра на правосъдието.

Предложенията на СЕЕ целят запазване на статуквото чрез узаконяване на властта на шефовете върху редовите магистрати, казват другите правни сдружения. Административните ръководители в момента са избрани в мнозинството си от сегашния ВСС, който и вътрешният министър Цветанов, и премиерът Борисов определиха като компрометиран.

СЕЕ се оглавява от заместничката на председателя на ВАС Георги Колев – Венета Марковска, и от Богдана Желявска – заместничкана председателката на СГС Владимира Янева. Изборът на Колев и на Янева беше споменат в миналогодишния доклад на Европейската комисия като пример за скандално непрозрачни назначения на ръководители в съдебната система. И Янева, и Колев членуват в СЕЕ. Сред изявените лица там са и бившият шеф на СГС Светлин Михайлов, съдията от ВАС Панайот Генков, уволненият покрай скандала с Красьо Черния съдия Стойко Стоев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *